نقاشی کودک، نقشه گنج كودك (1)

نقاشی کودک ، نقشه گنج کودک

نقاشی كودك، مفاهيم و اسرار

نقاشی کودک چیست و چه مفاهیمی درون آن نهفته است؟

پژوهشگران هنر كودك به اين نتيجه رسيده اند كه کودکان از طریق نقاشي با بزرگسالان گفتگو مي كنند.

کودکان با كشيدن يك سری خطوط در هم و اشكالي ناقص دنیای درون خود را به تصویر می کشند.

آنها در واقع، نقشه ي گنج خود را به رايگان در اختيار والدينشان مي گذارند.

نقشه اي كه اگر رمز گشايي شود اسراري را براي والدين فاش مي كند.

والدین از طریق نقاشی کودک می توانند روحيات او بشناشند.

همچنین خواسته ها و حتي مشكلات روحي و جسمي كودك خود را كشف کنند.

و با استفاده از نقاشی کودک خود، به درمان برخي از مشكلات كودك خود دست خواهند يافت.

نقشه گنج کودک مانند همه نقشه گنج ها، محتوي اشكالی از قبيل: خورشید، آدم، خانه، درخت، حيوانات و خطوط عجيب و درهم است كه فقط يك نقشه خوان گنج،  از آن سر در می آورد.

برای آشنایی با مفاهیم نقاشی کودک و کشف گنج اسرارآمیز درون او از آموزش های کوتاه مدت حضوری و غیر حضوری استفاده کنید.

مفهوم خورشيد در نقاشی كودك

 خورشيد اولين تصويری است كه كودك از ميان خط خطي هاي خود كشف كرده و آنقدر اين كشفش را دوست دارد.

او در اكثر نقاشی هايش، ابتدا خورشید را مي كشد.

 پژوهشگران می گویند، خورشید معاني زيادي در نقاشي كودك دارد؛  به اعتقاد اغلب آنها، خورشید نماد پدر است . آنها معتقد هستند كه خورشيد در نقاشي كودك نشانه ی داشتن قدرت، امنیت و خوشحالی او در ارتباط با خانواده، خصوصا پدرش مي باشد .

اين گروه معتقد هستند، وقتی رابطه كودك و پدرش خوب باشد، او خورشید را در حال درخشیدن و با چشم و ابرو ترسیم می‌کند.

اما وقتی رابطه ي آنها خوب نباشد،كودك خورشید را پشت كوه، پنهان كرده و اگر از پدرش بترسد، خورشيدش را با قرمز تند و یا رنگ سیاه مي كشد.

البته بايد به خاطر داشته باشيم هرگز با یك نقاشی كودك  نباید روحیات او را قضاوت كنيم. حتما و قطعا، براي رسيدن به چنين نتايجي، بايد اكثر نقاشي هاي كودك مورد بررسي قرار بگیرند.

هر کدام از این نشانه ها، در صورت تكرار زياد در شرايط يكسان و استفاده از ابزار يكسان، اين نتايج را استخراج نمود.

مفهوم آدمك در نقاشی كودك

آدمک، بعد از خورشيد، از تصاویری است که معمولا بیشتر کودکان در نقاشی‏های خود ترسیم می‏کنند. آنقدر اين تصوير داري اهميت است كه از نظر روانشناسان، هر عضو آن داراي معني و مفهوم خاص، مي باشد.

مفهوم سر بزرگ در نقاشی كودك

برخی از پژوهشگران معتقدند سر بزرگ در نقاشي كودك، نشان‌دهنده ي تکبر کودک است.

برخی بر این باورند که سر بزرگ آدمک به معنی دوست داشتن خود است.

در تحقيقاتي هم كه درباره کودکان عقب‌افتاده ي ذهنی انجام شده، متوجه شدند، برخي از اين كودكان، آدمک‏هایشان را با سر بزرگ می‏کشند.

البته اين نتيجه، بعد از چندين تست مرتبط ديگر، قطعيتش به اثبات مي رسد.

 سر کوچک در نقاشی كودك چه مفهومی دارد؟

در تحقيقات صورت گرفته اغلب کودکانی که در شرف افسردگی هستند آدمک‏ را در نقاشی‏ خود، با سر کوچک رسم می‏کنند.

پژوهشگران معتقد هستند کودک در اين گونه نقاشي، نشان مي دهد ارزش زیادی برای خود قائل نیست.

البته گفته شده اغلب كودكاني كه آدمك خود را كوچك و در پايين و يا گوشه هاي كاغذ مي كشند نيز در شرف اين بيماري هستند.

در صورت مشاهده  تكرار اين نوع نقاشي کودک، شايسته است با يك روانكاو يا كارشناس، مشورت گردد.

از تصوير چشم ها در نقاشی کودک، چه اسراری فاش می شود؟

 چشم انعکاس عمق وجود هر انساني است.

بر اساس تحقیقات انجام شده، اغلب كودكاني كه در خانه مشکل دارند، آدمکشان را با چشم‏های غیرطبیعی و عجیب و يا خيلي بزرگ می‏کشند.

والديني كه مدام به کودک خود چشم‌غره می‌روند، باعث مي شوند كودك چشم را يك عضو وحشتناك و دوست نداشتني ببيند.

به همين دليل اغلب اين كودكان چشم‏ها را در نقاشي خود بزرگ و نا زيبا  می کشند.

اگر والدين و يا خود كودك پر خاشگر باشند، چشم‏ها با فرمي كه نشانگر عصبانی بودن آدمك است رسم می‏شود .

اما کودکي كه در خانواده ي شاد و بدن تهديد زندگي مي كند، چشم‏های آدمكش، شاد و خندان است.

در نقاشی کودک معمولی، تعادل در اندازه و فرم چشم ها با توجه به سن و روند رشد نقاشي اشان، وجود دارد.

معمولاً دخترها، به دليل اهميتي كه به زيبايي مي دهند، چشم هاي آدمك خود را رنگي می کشند.

مژه هاي بلند و زيبا، از دیگر عناصری هستند که معمولاً دخترها از آن ها استفاده مي كنند.

البته توجه دختر ها در كودكي به زيبايي چشم، اغلب اوقات به توجه و استفاده از ابزار آرايشي مادرها نيز بر مي گردد.

يكي از دوستانم چشماني زيبا و هميشه آرايش كرده داشت. كودك سه ساله اش را هنگام كشيدن نقاشي زير نظر داشته .

او  تعریف می کرد که متوجه  شده  کودکش ضمن كشيدن نقاشي، ماژيكش را برداشته، چند بار داخل درب آن مي زند و بعد جلوي چشمش گرفته، و تند تند پلك مي زند.

بعد با چشم ديگرش هم، همين كار را مي كند. او در آن لحظه دقيقاً رفتار مادرش را هنگام ريمل زدن، باز سازي مي كرده است.

برای آشنایی با مفاهیم نقاشی کودک و کشف گنج اسرارآمیز درون او از آموزش های کوتاه مدت حضوری و غیر حضوری استفاده کنید.

آيا كودك با كشيده دهان چيزی برای گفتن دارد؟

پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه دهان بسته و فشرده در نقاشي كودك، نشانه ي تنش و اضطراب اوست.

اگر كودك پرخاشگر بوده و يا تمايل به پرخاشگري داشت باشد اغلب ، لب‏های آدمكش را پهن و كلفت ترسيم مي كند.

البته لازم به ذكر است، اغلب اين تحقيقات پيش از فراگير شدن عمل هاي زيبايي كه بر روي لب انجام شده اند.

حتما بايد زمان بررسي نقاشي كودك به وجود چنين افرادي در اطراف كودك هم توجه داشت .

زيرا اغلب اوقات، نقاشی کودک، بازتاب محيط پيرامونش مي باشد.

پژو هشگران معتقدند كودكي كه دهان آدمکش را کوچک می‏کشد معمولا بی‏ اشتها بوده و يا تمايل به صحبت كردن ندارد.

کودک ناراحت اغلب دهان آدمكش یک خط با انحنای رو به پایین مي باشد.

توصيه مي گردد در صورت ديده شدن اين نوع تصاوير به دفعات و تعداد زياد در نقاشی کودک، با يك كارشناس و يا روانكاو كودك مشاوره نماييد.

کودکان شاد، اغلب یک خط منحنی رو به بالا را براي آدمک شان ترسيم مي كنند.

این علامت می تواند نشانه شادی و حس رضايت آنها از محيط پيرامونشان باشد.

با ديدن دندان در نقاشی كودك، چه اطلاعاتی می گيريم؟

كودك پرخاشگر معمولاً هنگام عصبانيت دندان هاي خود را نشان مي دهد.

به طور نا خود آگاه آدمك نقاشی این کودک نيز داراي دندان هاي نوك تيز مي باشد.

تحقيقات نشان داده، اغلب آدمك هايي كه جنسيت مرد دارند دندان هايشان ديده مي شود.

و دندانهاي آدمك هاي زن در نقاشي كودك، ديده نمي شود.

البته در اين خصوص استثنا هم وجود دارد.

به تصوير گوش ها در نقاشی كودك، گوش كنيد

گوش رابطه ي نزديكي با شنيده ها و نياز كودك به شنيده شدن دارد.

طي تحقيقات صورت گرفته، اغلب کودکانی كه در معرض دعواهای لفظی اعضای خانواده و يا پدر و مادر هستند و يا كسي را ندارند كه به حرف هاي آنها گوش بدهد، اين دغدغه و نياز را در نقاشی خود با كشيدن آدمكي با گوش هاي بزرگ نشان مي دهند.

انتقادهای زیاد از كودك نيز، باعث مي شود تا گوش هاي آدمك نقاشي، بزرگ‌تر از حد طبيعي و نا متناسب با ابعاد آدمك ترسيم شود.

تاكنون با تعدادي از مفاهيم اشكال در نقاشي كودك آشنا شديد.اگر مي خواهيد يك نقشه خوان حرفه اي شويد مقاله ي بعدي را هم بخوانيد.


Facebook


Twitter


Youtube


Instagram

برای آشنایی با مفاهیم نقاشی کودک و کشف گنج اسرارآمیز درون او از آموزش های کوتاه مدت حضوری و غیر حضوری استفاده کنید.

در صورت تمايل نقاشي كودكتان را به آدرس : farzandefardaco@gmail.com ارسال نماييد  و اگر سوالي در خصوص تفسير و يا مفاهيم آن داشتيد، با ما در ميان بگذاريد.

#مراقب _كودكی_كودكمان _باشيم

پیمایش به بالا