چک لیست مدیریت استرس و اضطراب امتحانات

مدیریت اضطراب و استرس امتحان  برای مدیریت  اضطراب و استرس امتحان، باور داشتن به خود و توانایی‌های خود بسیار مهم است. در این زمان احتمالاً اطلاعاتی که نیاز دارید را در ذهن خود دارید. حال زمان آن  است که ازاین اطلاعات استفاده کنید و به نحو احسن آن‌ها را به کار بگیرید. همین‌طور به یاد […]

چک لیست مدیریت استرس و اضطراب امتحانات مطالعه ادامه مطلب