فرم درخواست شرکت در وبینار

مدیریت استرس و اضطراب امتحانات در خانواده

زمان :جمعه ۴ خرداد   ساعت ۱۱ تا ۱۳   

محل برگزاری : گوگل میت

با شرکت در این وبینار چه چیزی به دست می آورید؟

 یک سورپرایز هم برای شرکت کننده ها داریم که در انتهای وبینار به حاضران تقدیم خواهد شد!

پیمایش به بالا