نوجوانی

پرخاشگری نوجوانان

پرخاشگری نوجوانان، از شایع ترین دلایل نگرانی و شکایت والدینی است که دارای فرزند نوجوان هستند.ممکن است بسیاری از نوجوانان در مهارت های صحیح برقراری ارتباط ، مدیریت احساسات و هیجان، مدیریت خشم و سازگاری با موقعیت های مختلف، توانمندی کافی را نداشته باشند که این خود نیز موجب بروز پرخاشگری نوجوانان می شود

آزار جنسی کودکان

آزار جنسی کودکان و سوء استفاده جنسی از آنها، یکی از مصادیق کودک آزاری است که انواع مختلفی دارد. هرگاه از آزار جنسی سخن گفته می شود والدین گمان می کنند که برقراری ارتباط جنسی به طور کامل با کودک یا نوجوان منظور است. در صورتی که این فقط یکی از آزار های جنسی محسوب می شود.

پیمایش به بالا