قبل از تولد تا دو سالگی

تربیت کودک و خود انگاره صحیح

تربیت صحیح نقش مهمی در خود انگاره مثبت کودک دارد. برخی از والدین با روش های نادرست، لطمه ی بزرگی به شخصیت و باور فرزندشان نسبت به خود و ارزش هایش می زند

مغز کودک در یکسال اول و اهمیت پرورش آن

مغز کودک در دوازده ماه اول زندگی به سرعت رشد می کند و این یک دوره طلایی برای مهارت آموزی اوست.

اسکرول به بالا